Oddzia│ Warszawski | Cz│onkowie

 


Cz│onkowie Oddzia│u Warszawskiego PTETiS

Wybierz pierwsz▒ literŕ nazwiska poszukiwanej osoby:
 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ú | M | N | O | P | R | S | Ž | T | U | W | Z | »

Tu mo┐na pobraŠ Deklaracje Cz│onkowsk▒ Oddzia│u Warszawskiego PTETiS
Nazwisko i imiŕ Tytu│ Telefon E-mail / www
Amborski Krzysztof dr in┐. (0-22) 234-76-18 e-mail / www
Barlik Roman prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-76-75 e-mail
Bie˝kowski Krzysztof mgr in┐. (0-22) 234-73-02 e-mail
Bojarczak Piotr dr in┐. (0-48) 361-77-05 e-mail
Bolkowski Stanis│aw prof. dr in┐. (0-22) 234-73-25 e-mail
Borowik Lech mgr in┐. (0-34) 25-08-88 -
Brociek Wies│aw dr in┐. (0-22) 234-72-35 -
Bytnar Andrzej prof. dr hab. in┐. (0-22) 36-32-01 e-mail
Chmielak Waldemar dr in┐. (0-22) 234-50-84 e-mail
Ciok Zbigniew prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-73-50 e-mail
Czaplicki Adam mgr in┐.    
Daszczy˝ski Tadeusz mgr in┐. (0-22) 234-53-84 e-mail
Dmowski Antoni prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-72-69 e-mail
Dzieniakowski Maciej dr in┐. (0-22) 234-78-80 e-mail
Fabija˝ski Pawe│ dr in┐. (0-22) 234-56-09 e-mail
Findeisen W│adys│aw prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-73-97 -
Goryca Zbigniew prof. dr hab. in┐.   e-mail
Grzesiak Lech prof. dr hab. in┐.    
Hering Mieczys│aw prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-75-63 e-mail
Janaszek Micha│ dr in┐. (0-22) 812-35-53 e-mail
Jankowski Bartosz dr in┐. (0-22) 619-22-41 w. 265 e-mail
Je│owicki Jˇ┐ef dr in┐. (0-22) 826-10-91 -
Kaczorek Tadeusz prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-76-18 e-mail
Ka│at W│odzimierz dr in┐. (0-22) 234-75-52 e-mail
Kami˝ski Grzegorz prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-73-35 e-mail / www
Ka╝mierkowski Marian prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-76-15 e-mail
K│os Andrzej prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-76-28 -
Koczara W│odzimierz prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-73-62 e-mail
Kolimas úukasz dr in┐. (0-22) 123-54-88 e-mail
Koziej Eugeniusz prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-73-35 -
Krzemi˝ski Stanis│aw prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-75-43 e-mail
Krzysztoszek Konrad dr in┐. (0-48) 333-01-31 e-mail
Kulas Stanis│aw dr in┐. (0-22) 234-75-52 e-mail
Lesiak Piotr dr in┐.   -
Magdziarz Andrzej dr in┐. (0-22) 234-54-82 e-mail
Maksymiuk Jan prof. dr hab. in┐. (0-22) 621-23-47 e-mail
Marusak Andrzej dr in┐. (0-22) 234-74-38 e-mail
Marusak Piotr mgr in┐. (0-22) 234-76-73 -
Marzecki Jerzy dr in┐. (0-22) 234-74-68 e-mail
Mazur Janusz prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-73-25 e-mail
Mazurek Jerzy dr in┐. (0-22) 234-76-15 -
Miko│ajuk Kazimierz prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-73-70 e-mail
Misiuk Eugeniusz dr in┐. (0-22) 234-74-84 e-mail
Momot Andrzej dr in┐. (0-22) 234-76-59 e-mail
Moradewicz Artur dr in┐. (0-22) 812-35-40 e-mail
Morawski Tadeusz prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-76-24 e-mail
Mukosiej Jerzy doc. dr hab. (0-22) 812-02-46 e-mail
Myrcha Wies│aw dr in┐. (0-22) 234-74-26 -
Niedba│a Ryszard dr in┐. (0-22) 234-75-66 e-mail
Nowak Mieczys│aw dr in┐. (0-22) 234-76-75 -
Olczykowski Zbigniew dr in┐. (0-48) 361-77-20 e-mail
Parol Miros│aw prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-58-62 e-mail
Paska Jˇzef dr in┐. (0-22) 234-79-43 e-mail
P│atek Tadeusz dr in┐. (0-22) 234 78-80 e-mail
Pniewski Roman dr in┐. (0-48) 361-77-11 e-mail
Pochanke Andrzej prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-74-35 e-mail
Przyborowski W│odzimierz prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-73-02 e-mail
Przybylski Marek dr in┐. (0-22) 619-22-41 w. 265 e-mail
Przygodzki Jacek prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-52-13 e-mail
Romaniuk Ryszard prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-79-86 e-mail / www
Saniawa Dionizy prof. dr hab. in┐. (0-48) 361-77-02 -
Serafin Ewa dr in┐. (0-48) 361-77-23 e-mail
Staroszczyk Zbigniew dr in┐. (0-22) 234-74-84 -
Supronowicz Henryk prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-79-47 e-mail
Szel▒g Adam dr in┐. (0-22) 234-76-16 -
Szychta El┐bieta prof. dr hab. in┐. (0-48) 361-77-21 e-mail
Szychta Leszek prof. dr hab. in┐. (0-48) 361-77-21 e-mail
Szyma˝ski Jerzy dr in┐. (0-48) 360-86-30 e-mail
Žlusarek Barbara prof. dr hab. in┐.   e-mail
Tchˇrzewski Jerzy dr in┐. (0-25) 633-99-42 e-mail
Trzaska Zdzis│aw prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-75-43 e-mail
Tunia Henryk prof. dr in┐. (0-22) 234-79-47 -
Twardy Lucjan doc. dr   -
Urba˝ski Wojciech dr in┐. (0-22) 234-54-16 e-mail
Wincenciak Stanis│aw prof. dr hab. in┐. (0-22) 234-76-14 e-mail
Weso│owski Marcin dr in┐. (0-22) 234-75-66 e-mail
Wojciechowski Jerzy dr. in┐. (0-48) 361-77-55 e-mail
Wˇjciak Andrzej dr in┐. (0-22) 234-78-80 -
Zaj▒c Ryszard dr in┐. (0-22) 234-54-33 -
Zborowska Jolanta dr in┐. (0-22) 234-76-42 -
Zdun Zbigniew dr in┐. (0-22) 234-74-68 e-mail
»agan Zbigniew dr in┐. (0-22) 234-74-26 e-mail

Informacje o wszystkich b│ŕdach, niedoci▒gniŕciach i informacjach nieaktualnych
proszŕ kierowaŠ do webmastera.