Aktualności PTETiS

   23.02.2017
Informacje o XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" PES-12 wraz z formularzem do rejestracji znajdziecie Państwo na stronie ptetis.pl/warszawa.

   11.01.2016
Zapraszamy na stronę XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" PES-11, która odbędzie się w Kościelisku 26 czerwca-01 lipca 2016.
W latach 2014 oraz 2015 konferencja PES uzyskiwała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach funduszy DUN.


  12.01.2015
Zapraszamy na stronę X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" PES-10, która odbędzie się w Kościelisku 15-19 czerwca 2015.

  26.03.2014
Na stronie konferencji PES-9 publikujemy wzór przygotowania referatu.

  13.03.2014
Aktualizacja listy członków Oddziału Warszawskiego PTETiS.

  21.12.2013
Zapraszamy na stronę IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" PES-9, która odbędzie się w Kościelisku 16-20 czerwca 2014.

  09.06.2013
Na stronie konferencji "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" PES-8 udostępniliśmy plik z programem.

  23.05.2013
Wprowadziliśmy nową zakładkę "Patron roku".

  19.03.2013
Na stronie konferencji "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" PES-8 udostępniliśmy plik z informacjami dotyczącymi sposobu przygotowania referatu.

  30.11.2012
Zapraszamy na stronę VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" PES-8, która odbędzie się w Kościelisku 24-28 czerwca 2013.

  29.11.2012
Zarząd Oddziału Warszawskiego PTETiS serdecznie zaprasza na Koleżeńskie spotkanie przedświąteczne, w którym wezmą udział między innymi Prorektor prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Przewodniczący Zarządu OW/PTETiS oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego – dr hab. inż. Lech Grzesiak, prof. PW.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali 4 Gmachu Starej Kotłowni.

W programie:
1) Powitanie zebranych uczestników,
2) Informacja o wybranych władzach Zarządu Oddziału i jego działalności w br. oraz planach na rok 2013,
3) Wystąpienie prof. dr hab. inż. Stanisława Wincenciaka poświęcone planom i zadaniom wynikłym z objęcia funkcji Prorektora d/s Rozwoju Uczelni,
4) Wystąpienie Dziekana, prof. dr hab. inż. Lecha Grzesiaka, o planach i perspektywach rozwoju Wydziału Elektrycznego PW,
5) Dyskusja, pytania, wnioski,
6) Prelekcja członka OW/PTETiS, prof. dr hab. inż. Tadeusza Morawskiego z Instytutu Radiotechniki WEiTI PW nt. „Symetria, niezmienniki i palindromy”, w której ujawni swoją drugą tożsamość pozanaukową i wielką pasję językową,
7) Toast świąteczny i noworoczny, życzenia.

  11.09.2012
Zmiany dotyczące Zarządu Głównego, oraz konta bankowego Oddziału Warszawskiego.

  17.05.2012
Organizatorzy Konferencji Naukowej "MSiZwT" informują, że zakończyli przyjmowanie zgłoszeń.

  08.03.2012
Na stronie konferencji "MSiZwT" można pobrać wzór przygotowania referatu.

  01.03.2012
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że organizatorzy wydłużyli termin nadsyłania zgłoszeń na Konferencję Naukową "Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice - MSiZwT".
Zgłoszenia będą przyjmowane do odwołania, o czym poinformujemy na stronie internetowej konferencji.

  11.02.2012
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Konferencji Naukowej "Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice". Strona konferencji.

  23.11.2011
Nowy skład Zarządu Oddziału Warszawskiego PTETiS.

  09.03.2011
Na stronie konferencji Modelowanie, Symulacje i Zastosowania w Technice - MSiZwT umieszczono plik z wytycznymi do przygotowania referatu.

  26.12.2010
W roku jubileuszowym Oddział Warszawski PTETiS organizuje konferencję „Modelowanie, Symulacje i Zastosowania w Technice”, która stanowić będzie formę prezentacji naukowych podsumowujących dorobek dotychczasowych konferencji „PES” oraz „MiS" i ukierunkowujących na tematykę dalszych badań.
Zainteresowanym uczestnictwem w konferencji „MSiZwT” polecamy odwiedzenie strony internetowej konferencji oraz kierowanie zapytań do miejscowych Oddziałów PTETiS.

  29.03.2010
Na stronie Konferencji Naukowej "Modelowanie i Symulacja" MiS - 6 pojawił się plik z wzorem przygotowania referatu. Więcej informacji na stronie konferencji.

  16.01.2010
Oddział Warszawski PTETiS zawiadamia, że przy współudziale Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej organizuje w dniach 21 - 25 czerwca 2010 r. VI Konferencje Naukową "Modelowanie i Symulacja" MiS - 6. Więcej informacji na stronie konferencji.

  16.03.2009
Nowy dział na stronie Oddziału Warszawskiego PTETiS - wspomnienia.

  15.12.2008
Oddział Warszawski PTETiS zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Techniczną "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej"  PES - 7. Konferencja odbędzie się w dniach 22 - 26 czerwca 2009. Więcej informacji na stronie konferencji.

  14.12.2008
Po wyborach nastąpiły zmiany w składach Zarządów. Publikujemy aktualne składy Zarządu Głównego oraz w Zarządu Oddziału Warszawskiego PTETiS.

  10.06.2008
Jeśli wysłane do Państwa pocztą III zawiadomienie wraz z programem konferencji "Modelowanie i Symulacja" 2008 jeszcze nie dotarły, to proszę skorzystać ze skróconego harmonogramu podanego na stronie MiS-5 w informacjach.

   31.05.2008
Informujemy, że Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego PTETiS odbędzie się w dniu 2 czerwca 2008 r. o godz. 16.00 w budynku Starej Kotłowni PW, s.4. Oto szczegółowy program zebrania.

   18.11.2007
Oddział Warszawski PTETiS informuje, że w dniach 23 - 27 czerwca 2008 r. organizuje V Ogólnopolską Konferencję Naukową "Modelowanie i Symulacja" MiS - 5. Zapraszamy na stronę konferencji.

   22.01.2007
Oddział Warszawski PTETiS zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Techniczną "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej"  PES - 6. Konferencja odbędzie się w dniach 18 - 22 czerwca 2007. Więcej informacji na stronie konferencji.

   25.09.2006
Informujemy, że od 16 września wszystkie numery telefoniczne na Politechnikę Warszawską rozpoczynające się od 660 zmienione zostały na 234. Pozostałe cztery cyfry pozostają bez zmian.

   17.05.2006
Na stronie MiS - 4 umieszczono plik z wytycznymi odnośnie przygotowania referatu na konferencje.

   20.01.2006
Oddział Warszawski PTETiS zawiadamia, że w dniach 19 - 23 czerwca 2006 r. organizuje IV Konferencję Naukową "Modelowanie i Symulacja" MiS - 4. Po więcej informacji zapraszamy na stronę konferencji.

   15.03.2005
Ze strony PES - 5 można pobrać plik "Jak napisać referat na konferencje PES - 5".

   08.12.2004
Oddział Warszawski PTETiS informuje, że w dniach 20 - 24 czerwca 2005 r. organizuje V Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Techniczną "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" PES - 5. Zapraszamy na stronę konferencji.

   10.05.2004
Zapraszamy na 4 Konferencję "Compatibility in Power Electronics" - CPE 2005. Więcej informacji o konferencji na stronie.

   20.02.2004
Oddział Warszawski PTETiS zawiadamia, że organizuje w dniach 21 - 25 czerwca 2004 r. III Konferencję Naukową "Modelowanie i Symulacja" Zapraszamy na stronę konferencji.