Oddział Warszawski | Historia

 


Historia Oddziału Warszawskiego PTETiS


1. Powołanie Oddziału Warszawskiego PTETiS
Oddział Warszawskie powstał 3 miesiące po utworzeniu PTETiS (26 stycznia 1961r.). Dnia 27 kwietnia 1961r. odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 13 osób: Bolesław Dubicki, Janusz Groszkowski, Stanisław Kończykowski, Witold Nowicki, Tadeusz Oleszyński, Jan Podoski, Stanisław Ryżko, Paweł Szulkin, Krystyn Bochenek, Tadeusz Cholewicki, Witold Kotowski, Roman Kulikowski, Stefan Lebson.

Jako podstawowe zadanie dla Zarządu OW/PTETiS w pierwszym okresie jego działania stawiano sprawę popularyzacji Towarzystwa i werbowania członków.


Liczba członków Oddziału Warszawskiego PTETiS:

rok 61 63 65 67 69 71 75 77 81 83 85 87 89 91 95
liczba członków 60 86 100 107 114 105 111 140 156 150 127 143 141 132 128
rok 97 98 99 2000 2001                
liczba członków 111 110 110 107 102                
 

2. Zarządy Oddziału Warszawskiego PTETiS
Zarząd Oddziału Warszawskiego PTETiS jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Oddziału. To samo Zebranie wybiera Komisję Rewizyjną.

W latach od 1961 do 1973 Walne Zebrania zwoływano corocznie, natomiast w latach 1974-90 co dwa lata. Walny Zjazd w 1990r., ze względów oszczędnościowych, postanowił przedłużyć kadencje władz Towarzystwa do 3 lat.

Zestawienie Prezydiów Zarządu Oddziału Warszawskiego PTETiS:

lata przewodniczący vice - przewodniczący sekretarz skarbnik
61-62 Witold Kotowski Stanisław Kuhn Roman Kulikowski Tadeusz Oleszczyński
62-63 Witold Kotowski Włodzimierz Szumlin Stefan Knothe Tadeusz Oleszczyński
63-64 Stanisław Bellert Edward Kobosko Henryk Siemaszko Wojciech Oszywa
64-65 Stanisław Bellert Edward Kobosko Stefan Bernas Wojciech Oszywa
65-66 Anatol Gosiewski Andrzej Straszak Stefan Bernas Jakub Gutenbaum
66-67 Anatol Gosiewski Andrzej Straszak Stefan Bernas Jakub Gutenbaum
67-68 Juliusz Kulikowski Anatol Gosiewski Stefan Bernas Andrzej Wierzbicki
68-69 Juliusz Kulikowski Anatol Gosiewski K. Ciechanowicz Stefan Bernas
69-70 Henryk Tunia Marek Szałek K. Ciechanowicz Jerzy Hołubiec
70-71 Henryk Tunia Edmund Lipiński K. Ciechanowicz Jerzy Hołubiec
71-72 Szymon Firkowicz Edmund Lipiński A. Pokora Jerzy Hołubiec
72-73 Szymon Firkowicz Edmund Lipiński A. Pokora Jerzy Hołubiec
73-74 Edmund Lipiński Szymon Firkowicz Andrzej Marusak Jerzy Hołubiec
74-76 Edmund Lipiński Szymon Firkowicz Andrzej Marusak Dariusz Wagner
76-78 Andrzej Marusak --- Tadeusz Morawski Tadeusz Karwat
78-80 Andrzej Marusak Andrzej Au Stanisław Krzemiński Stanisław Cendrowski
80-82 Andrzej Marusak Andrzej Au Tadeusz Karwat Stanisław Cendrowski
82-84 Andrzej Marusak Andrzej Bytnar Tadeusz Karwat Stanisław Cendrowski

84-86

Andrzej Marusak Andrzej Bytnar Tadeusz Karwat Stanisław Cendrowski
86-88 Andrzej Marusak Jerzy Kaczmarczyk Ryszard Niedbała Jan Kacprzak
88-90 Andrzej Marusak Jerzy Kaczmarczyk Ryszard Niedbała Mieczysław Nowak
90-93 Andrzej Marusak Jerzy Kaczmarczyk Ryszard Niedbała Włodzimierz Kałat
93-96 Andrzej Marusak Adam Fiok Ryszard Niedbała Włodzimierz Kałat
96-99 Włodzimierz Kałat Andrzej Marusak Ryszard Niedbała Wiesław Myrcha
99-00 Jan Kacprzak Ryszard Niedbała Włodzimierz Kałat Wiesław Myrcha
00-02 Henryk Supronowicz Ryszard Niedbała Włodzimierz Kałat Wiesław Myrcha
 

3. Formy działania Oddziału Warszawskiego PTETiS
W pierwszych latach istnienia OW/PTETiS powoływano sekcje specjalistyczne. Ich celem było organizowanie odczytów i referatów upowszechniających wiedzę w wybranych działach elektrotechniki. Liczba sekcji w latach 61-80 wahała się od 3 do 7.
W minionym czterdziestoleciu Oddział Warszawski uprawiał wszystkie przewidziane w statucie formy działania zmierzające do krzewienia i popierania rozwoju Elektrotechniki:
   - odczyty w sekcjach naukowych;
   - seminaria;
   - konferencje i sympozja;
   - kursy naukowe.

Konferencje i sympozja były i są nadal formą działania, do której przywiązujemy szczególną wagę. Dotąd w PTETiS zorganizowano 33 konferencje naukowe.

Pierwszą konferencję zorganizowano w listopadzie 1962 r. na temat „Technika cyfrowa w elektrotechnice” z inicjatywy doc. Romualda Marczyńskiego.

Druga konferencja OW PTETiS, nt. „Zastosowania metod analizy funkcjonalnej i topologii w teorii układów”, odbyła się w 1965 r. Była to konferencja międzynarodowa. Jej współorganizatorem był Komitet Elektrotechniki i Automatyki PAN oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Oddział Warszawski PTETiS stara się organizować konferencje w miejscowościach atrakcyjnych pod względem klimatycznym i turystycznym. Od roku 1966 organizowano konferencje w ramach sześciu cykli tematycznych:


1) „Metody Matematyczne w Elektrotechnice” (MME), których odbyło się 10 w latach 1966-81. Inicjatorem tego cyklu konferencji pod pierwotną nazwą „Nowoczesne metody matematyczne w elektrotechnice” był ówczesny przewodniczący OW, doc. Anatol Gosiewski.

2) „Optymalizacja w Zagadnieniach Elektrotechniki” (OZE). Odbyły się 2 sympozja w latach 1977 i 1979 z inicjatywy doc. Andrzeja Marusaka.

3) „Symulacja Procesów Dynamicznych” (SPD) – odbyło się 10 sympozjów interdyscyplinarnych w latach 1980-98. Inicjatorem tego cyklu był doc. Andrzej Marusak.

4) „Mikrokomputery w edukacji” (μCE) – odbyło się 5 sympozjów interdyscyplinarnych w latach 1987-95 z inicjatywy dr Andrzeja Marusaka.

5) „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” (PES) – inicjatorem cyklu rozpoczętego w 1997 r.  jest dr Ryszard Niedbała. Dotychczas odbyły się 3 sympozja i planowane są następne w cyklu dwuletnim.


6) W roku 2000 konferencja MiS-1 (Modelowanie i Symulacja)
zapoczątkowała nowy cykl pod przewodnictwem prof. Henryka Supronowicza. Konferencje o tej tematyce mają być kontynuowane co dwa lata.

Informacje o wszystkich błędach, niedociągnięciach i informacjach nieaktualnych
proszę kierować do webmastera.