Oddział Warszawski | Patron roku

 


Patron roku 2013

Roman DZIEŚLEWSKI (1863-1924)
Pierwszy polski profesor elektrotechniki w historii elektryki, nestor - twórca nauczania elektrotechniki na poziomie akademickim. Autor polskiego, akademickiego podręcznika elektrycznego oraz pierwszego uczelnianego laboratorium elektrotechnicznego. Organizator pierwszego Oddziału Elektrotechnicznego kształcącego inżynierów elektryków. Jeden z pierwszych twórców polskiego słownictwa elektrotechnicznego. Wybitny działacz społeczny i samorządowy.

Uchwała PTETiS: W 150 rocznicę urodzin uchwałami Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (z dnia 28 września 2012 roku) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (z dnia 10 października 2012 roku) został uznany przez polskich elektryków za Patrona Roku 2013.

więcej...

Informacje o wszystkich błędach, niedociągnięciach i informacjach nieaktualnych
proszę kierować do webmastera.