Oddział Warszawski | Władze

 

Adres sekretariatu:
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Gmach Elektrotechniki, p. 415
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. 22-234-72-83, fax 22-234-50-76

Konto bankowe:
Bank Gospodarki Żywnościowej S. A.
37 2030 0045 1110 0000 0410 5740

e-mail

 


Zarząd Oddziału Warszawskiego PTETiS

Imię i nazwisko,
funkcja
Adres służbowy Telefon,
e-mail

Stanisław Wincenciak
prof. dr hab. inż.

Przewodniczący

Politechnika Warszawska
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Pomiarowych
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22-234-76-16
e-mail

Ryszard Niedbała
dr inż.

Z-ca przewodniczącego

Politechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

tel. 22-234-75-66
e-mail

Marcin Wesołowski
dr inż.

Sekretarz

Politechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

tel. 22-234-75-66
e-mail

Waldemar Chmielak
dr inż.

Skarbnik

Politechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22-234-53-84
e-mail

Włodzimierz Kałat
dr hab. inż.

Członek

Politechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22-234-75-52
e-mail

Andrzej Pochanke
prof. nzw. dr hab. inż.

Członek

Politechnika Warszawska
Instytut Maszyn Elektrycznych
pl. Politechniki 1 p. 246
00-661 Warszawa
tel.  22-234-75-51
e-mail

Krzysztof Amborski
doc. dr inż.

Członek

Politechnika Warszawska
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22-234-70-75
e-mail

Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego PTETiS
Henryk Supronowicz
prof. dr hab. inż.

Przewodniczący
Politechnika Warszawska
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22-234-51-24
e-mail
Wiesław Myrcha
dr inż.

Członek
Politechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22-234-74-26
e-mail
Józef Jełowicki
dr inż.

Członek

ul. Warsztatowa 10 (Stanisławów)
05-126 Nieporęt

tel. 22-772-45-84
e-mail

Jerzy Mukosiej
doc. dr inż.

Członek
Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel. 22-812-00-21
tel. 22-812-20-00
e-mail

Sekretariat
Bożena Bahdaj
Jolanta Miszczak


Biuro
Politechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
GE, p. 415
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22-234-75-63
tel./fax 22-234-50-76

e-mail
e-mail
Kazimiera Chmielewska

Księgowość
Politechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
GE, p. 415
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22-234-75-63
tel./fax 22-234-50-
76

Informacje o wszystkich błędach, niedociągnięciach i informacjach nieaktualnych
proszę kierować do webmastera.