Zarząd Główny | Władze

 

Adres sekretariatu:
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Gmach Elektrotechniki, p. 415
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. 22-234-75-63, fax 22-234-50-76
NIP: 526-17-23-697

Konto bankowe:
Bank Gospodarki Żywnościowej S. A.
45 2030 0045 1110 0000 0410 5790
 


Zarząd Główny PTETiS

Imię i nazwisko,
funkcja
Adres służbowy Telefon,
e-mail

Krzysztof Kluszczyński
prof. dr hab. inż.

przewodniczący

Politechnika Śląska
Wydział Elektryczny
ul. Akademicka 10a
44-100 Gliwice
tel. 32-237-28-03
tel. 32-237-27-09
fax 32-237-12-58
e-mail

Andrzej Demenko
prof. dr hab. inż.

Z-ca przewodniczącego

Politechnika Poznańska
Oddział Poznański PTETiS p. 651
ul. Piotrowo 3A
61-138 Poznań
tel. 61-665-21-26
fax 61-665-23-81
e-mail

Włodzimierz Kałat
dr inż.

Z-ca przewodniczącego

Politechnika Warszawska
Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel./fax 
22-234-75-52
e-mail

Marcin Wesołowski
dr inż.

Sekretarz

Politechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

tel. 22-234-75-66
e-mail
Dariusz Świsulski
dr hab. inż., prof. PG

Z-ca sekretarza
Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
tel. 58-347-13-97
fax 58-347-17-26

Ryszard Niedbała
dr inż.

Skarbnik

Politechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

tel. 22-234-75-66
e-mail
Andrzej Sikorski
dr hab. inż., prof. PB

Z-ca skarbnika
Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45D
15-351 Białystok
tel. 85-746-93-60
fax 85-746-94-00
e-mail

 

Członkowie zarządu

Jerzy Hickiewicz
prof. dr hab. inż.

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
ul. Luboszycka 7
45-036 Opole
tel./fax 77-453-84-47
e-mail

Marian Kaźmierkowski
prof. dr hab. inż.

Politechnika Warszawska
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22-628-06-65
fax 22-625-66-33
e-mail
Barbara Ślusarek
dr hab. inż., prof. ITR
Instytut Tele- i Radiotechniczny
Centrum Zaawansowanych Technologii
Zakłada Materiałów Magnetycznych
ul. Ratuszowa 11
03-450
Warszawa
tel. 22-619-22-41 wew. 265
e-mail
Marian Łukaniszyn
prof. dr hab. inż.

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Maszyn Elektrycznych
ul. Prószkowska 76 (budynek 1)
45-758 Opole

tel. 77-453-84-47 wew. 140
e-mail

 

Główna Komisja Rewizyjna PTETiS

Roman Nadolski
prof. dr hab. inż.

Przewodniczący
Politechnika Świętokrzyska
Katedra Maszyn Elektrycznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
tel. 41-342-42-25
fax 41-342-42-07
e-mail

Andrzej Bytnar
prof. dr hab. inż.


Członek

Instytut Energetyki
ul. Mory 8
01-330 Warszawa

tel. 22-836-32-01
fax 22-836-73-35 lub 22-836-63-63
e-mail
Jadwiga Bek
dr inż.

Członek
Politechnika Łódzka
Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej
ul. Piotrowo 3A
60-965 Poznań
tel. 42-631-25-22
e-mail

Krzysztof Zawirski
dr hab. inż., prof. PP

Członek

Politechnika Poznańska
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
ul. Piotrowo 3A
60-965 Poznań

tel. 61-665-23-86
e-mail

Krystyna Macek-Kamińska
dr hab. inż., prof. PO


Członek

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1)
45-758 Opole

tel. 77-453-84-47 wew. 135
e-mail

 

W skład Zarządu Głównego PTETiS wchodzą także przewodniczący wszystkich oddziałów.

Informacje o wszystkich błędach, niedociągnięciach i informacjach nieaktualnych
proszę kierować do webmastera.